Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lomnička za rok 2013

podaná na výroční členské valné hromadě dne 18. ledna 2014

1Členská základna

Náš sbor má evidováno ke dni 31.12.2013 celkem 89 členů, z toho 22 žen, 50 mužů, 17 dětí a mládeže do 18 let.

Výbor sboru se v hodnoceném období scházel podle potřeby, aby řešil problémy a rozdělování úkolů při organizaci brigád, kulturních akcí a ostatní činnosti při zajišťování plnění usnesení z

Činnost za rok 2013

     V průběhu roku byl prováděn výcvik výjezdové jednotky se zaměřením na dokonalé osvojení přidělené techniky  a výcvik požárního družstva mužů a také mladých hasičů v požárním sportu.

     V měsíci červnu jsme jako již tradičně uspořádali jednu ze soutěží Regional cupu mládeže, která se setkala s velkým zájmem nejen občanů naší obce, ale i z okolí a měla velice dobrý ohlas.

     Dvě naše mládežnická družstva se účastnila závodů  Regional Cupu  a družstvo „A“obsadilo celkově 7. místo v soutěži s dlouhými savicemi a 8. místo v soutěži s krátkými savicemi,  družstvo „B“ to jsou ti menší, obsadilo celkově 16. a 16. místo. V loňském roce došlo k obměně složení soutěžních družstev, protože původní tahouni již překročili povolený věk a proto výsledky v loňském roce nedosáhly úrovně předešlého roku. I přes toto se děti snažily a domnívám se, že se za svá vystoupení nemusí stydět a v letošním roce se projeví jejich loňské zkušenosti a projeví se tak dlouhodobá snaha vedoucích mládeže, kteří práci s mladými hasiči věnují ročně stovky hodin a vytvořením nejmladšího  družstva vznikají nástupci těch, kteří budou nyní tahouny prvního družstva. Toto družstvo se zúčastnilo tří závodů a obsadili v nich celkově druhé místo

      Naše družstva se zúčastnila nočních závodů v Čebíně, kde obsadilo družstvo mládeže první místo a družstvo dorostu páté místo.

Děkujeme sponzorům ELVANIS s.r.o. a DOČIS, kteří se podílí na dopravě.

23

POŽÁRY: v roce 2013 naše jednotka zasahovala celkem u 18 požárů. Byly to především požáry trávy a domů, kterých bylo loňského roku více než v jiných letech. Jednou jsme zasahovali při spadlých stromech přes vozovku, dvakrát jsme provedli na žádost čištění vozovky, na žádost Agrie Drásov jsme hlídali při sklizni obilí v oblasti pod Lysou. Dvakrát jsme se účastnili náměrového cvičení. Třikrát byla provedena kondiční jízda přitom jedna spojená s jízdou na technickou prohlídku. Při požárech bylo ujeto 255 kilometrů, při ostatních zásazích a cvičení bylo ujeto 53   kilometrů. Při kondičních jízdách a při zajišťování našich akcí a požadavků obce a  dalších jako např. jízda na STK  bylo najeto celkem 98 kilometrů. Celkem  tedy vozidlo najelo  v uplynulém roce 406 kilometrů. Po celkové opravě je vozidlo stále plně funkční a jsme schopni aktivně  pomáhat profesionálním hasičům při zásazích. Také nám pomohlo to, že máme nového strojníka, který se zapracoval a jelikož je v důchodu tak může řídit vozidlo v době kdy ostatní strojníci jsou v zaměstnání a tudíž nedosažitelní.

Údržba techniky : při údržbě naši členové odpracovali celkem  více jak 200 hodin jak na údržbě vozidla, tak na údržbářských prácích ve zbrojnici. Byly nakoupeny nové součástky výstroje, aby odpovídaly normám a požadavkům.

Brigádnická a kulturní činnost : v roce 2013 jsme provedli jsme sběr železného šrotu a na výpomoc obecnímu úřadu jsme prováděli práce dle požadavků. Dále jsme se aktivně podíleli na údržbě požární nádrže, přičemž jsme odpracovali desítky brigádnických hodin. U příležitosti dne dětí jsme uspořádali den otevřených dveří pro děti z mateřské školky.     

     V únoru jsme uspořádali společenský ples, který se vydařil a měl  slušnou účast.

4     Dne 27. července jsme uspořádali půlení prázdnin pro děti a mládež a večer byl program zakončen společenskou zábavou. Akce proběhla dobře  ke spokojenosti všech.

      Dne 2. listopadu jsme uspořádali  zájezd do Mikulova s následnou návštěvou vinného sklípku.

      Dále jsme se spolupodíleli na pořádání hodů, pohádkového lesa a rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu.

      U příležitosti mikulášské nadílky některé naše sestry napekly cukroví, které jsme poté předali jako dar dětem z dětského domova v Tišnově

To je ve zkratce z činnosti naší organizace v roce 2013.