Knihovna

Knihovna

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

logoKnihovna

Otevírací doba:

Pondělí 17:00 - 18:00

v letním čase 18:00 -19:00

 

webové stránky knihovny

Knihovna, která pokračuje v tradici bývalého čtenářského spolku „Besének“ byla založena v roce 1882. Je nejstarším zdejším spolkem, který byl založen v Lomničce. Iniciátorem založení čtenářského spolku byl tehdejší místní učitel Josef Filip. Knihovnu zakládalo 26 místních občanů, kteří přispívali dobrovolně na činnost spolku částkou 1 zlatý ročně a 10 krejcary měsíčně. Z těchto prostředků byly nakupovány knihy a placeny vlastenecké časopisy. Prvním předsedou spolku byl tehdejší rolník František Bisom. Knihovna byla umístěna v soukromém bytě pana Novotného za roční poplatek 2 zlaté. Od majitelky tohoto domu byla také zakoupena skříň na knihy a stůl za 12 zlatých. Spolek pořádal každoročně taneční zábavy a čistý výtěžek byl věnován na zakoupení knih a časopisů.

Tento spolek pracoval nepřetržitě až do roku 1952, kdy knihovnu převzala obec a byla zřízena místní lidová knihovna. K 90. výročí byla knihovna přemístěna do nových místností a byla vybavena novým nábytkem.

Od roku 1941 byl knihovníkem Josef Valíček, patří mu dík za jeho obětavou práci a kulturní poslání. Knihovnu vedl od roku. Po něm převzala knihovnu Hana Bartáková, Jana Borková a od roku 1999 Magda Matušková, která ji spravuje v budově obecního úřadu doposud.

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK