Letní kulturní akce v Železném

Obec Železné Vás zve na několik kulturních akcí, které pořádá během letošního léta.

6. – 28. 7. Výstava obrazů Aloise Lukáška

10.8. – 1.9. Výtvarné léto v Železném XIX.

9. – 10. 8. Setkání kovářů Železo v Železném