Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 19. srpna 2019 od 19. hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce. Program je dostupný na vývěsce a webových stránkách.

Varování občanům

V obci byla hlášena krádež v domácnosti a proto prosíme všechny starší občany, aby neotvírali neznámým lidem, nepouštěli je domů a v případě takové zkušenosti ji hlásili na obecním úřadě. Děkujeme.

Zalévání vysazených stromků

Prosíme občany o občasné zalévání vysazených ovocných stromků. Děkujeme.

Hlášení místního rozhlasu ze dne 14.8.2019