Veřejné zasedání zastupitelstva dne 16.9.2019

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 16.září 2019 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce.

Program jednání

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Schválení územního plánu Lomnička
  4. Různé
  5. Diskuze
  6. Závěr

Přílohy