Ukládání velkoobjemového odpadu

Z provozních důvodů žádáme občany, aby neukládali velkoobjemový odpad mimo provozní dobu sběrného místa. Ukládejte pouze v provozní dobu v sobotu od 9 do 11 hodin. Děkujeme.

Průzkum ke zjištění zájmu o rozšíření systému třídění odpadů v obci

V souvislosti se změnami v odpadové legislativě v ČR od 1.1.2020 vedení obce plánuje rozšíření systému třídění odpadů. Na základě toho provádí průzkum ke zjištění zájmu o rozšíření systému třídění odpadů v obci. Informace z tohoto průzkumu budou použity jako podklad k žádosti o dotaci na nákup odpadních nádob.

Cílem projektu bude zvýšení třídění odpadů, snížení nákladů na likvidaci směsných komunálních odpadů a současně zvýšení komfortu třídění pro občany. Pokud obec získá dotaci na tento projekt, získají občané zdarma barevné nádoby o požadovaném objemu, kterému bude uzpůsobena četnost svozů. Současně dojde ke zlepšení vzhledu obce tím, že se sníží počet míst s velkoobjemovými kontejnery.

Dotazník Vám bude doručen e-mailem nebo do schránky a následně ho odevzdávejte na obecním úřadě nebo pošlete na obecní mail.

Děkujeme.

Hlášení místního rozhlasu ze dne 9.10.2019