Zápis z jednání

Program jednání

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Rozpočtové opatření
 4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí, přípojka NN p.č.1780/1, 1783/7
 5. Návrhy na prodej a pronájem pozemků
 6. Finanční dar Sokol
 7. Návrh řešení provozu kabelové televize
 8. Schválení školního vzdělávacího programu MŠ
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Závěr

Přílohy

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 4.11.2019