Charita Tišnov zveřejnila výtěžek Tříkrálové sbírky. V obci Lomnička se vybrala částka 20 024Kč, což je téměř shodná částka jako v loňském roce. Charita děkuje všem koledníkům a občanům, kteří přispěli.

Dnes od 18 do 20 hodin je v areálu u požární nádrže další Tvořivá středa. Bude se drátovat základní drátenickou technikou. Zájemci přineste si vlastní hliněný květináč, případně hrníček nebo lahev a kleště.

Hlášení místního rozhlasu ze dne 22.1.2020