Výtěžek Tříkrálové sbírky

Charita Tišnov zveřejnila výtěžek Tříkrálové sbírky. V obci Lomnička se vybralo 20 024Kč, což je téměř shodně jako vloni. Děkuje všem koledníkům a lidem kteří do sbírky přispěli.