Obec vyhlásila veřejnou zakázku na realizaci protipovodňových opatření. Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Odkaz na zakázku je zde: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-lomnicka_5147/protipovodnova-opatreni-obce-lomnicka_34568/

Veřejná zakázka na realizaci protipovodňových opatření