Obec vyhlásila veřejnou zakázku na realizaci protipovodňových opatření. Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

V rámci otevřené soutěže zvítězila společnost BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. s cenou 908 823 Kč bez DPH. Smlouva na realizaci bude podepsána po schválení zastupitelstvem a zahájení realizace se předpokládá dle klimatických podmínek na první kvartál roku 2021.

Odkaz na dokumentaci veřejné zakázky naleznete zde: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-lomnicka_5147/protipovodnova-opatreni-obce-lomnicka_34568/

Veřejná zakázka na realizaci protipovodňových opatření – výsledek