V souladu s usnesením zastupitelstva obce Lomnička č. 12/15/2020 lze v období leden – květen 2021 zažádat o finanční dar obce ve výši 1000 Kč jako kompenzaci nákladů občanů (domácností) souvisejících s ukončením provozu obecní kabelové televize k 31. 12. 2020.

Na příspěvek má nárok občan (domácnost), který řádně uhradil poplatek za kabelovou televizi pro rok 2020 a v daném období podá písemnou žádost o příspěvek na předepsaném formuláři (formulář ke stažení níže, případně fyzicky k vyplnění na obecním úřadu).

Kompenzace za ukončení provozu kabelové televize