Obec byla úspěšná v získání dotace ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Programu EFEKT 2021. Cílem projektu je komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení v obci za účelem dosažení energetických úspor a zajištění aktuálního standardu bezpečnosti osvětlení místních komunikací. Očekávané způsobilé výdaje projektu jsou 1 568 tis. Kč, přičemž 779 tis. Kč bude kryto z dotace ze státního rozpočtu.

Aktuálně probíhá příprava veřejné zakázky na dodavatele. Akce bude realizována v průběhu tohoto roku.

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci