Pozvánka na zasedání VH MP

Zasedání VH MP se koná v pondělí dne 7.6.2021 v 16.00 hod. na OÚ v Předklášteří
Program:

 1. Zahájení
 2. Technický bod
 3. Kontrola usnesení
 4. Informace o práci SR – příprava na opravu trasy Štěpánovice – Borač
 5. Závěrečný účet hospodaření MP za r.2020 a zpráva o výsledku přezkoumání
  hospodaření za rok 2020
 6. Účetní závěrka r.2020
 7. Hospodaření DSO za období 1 – 4 v roce 2021
 8. Informace o stavu žádostí o dotaci na čistotu cyklostezek.
 9. Informace o stavu příprav na obnovu projektu vycházkových tras, značení a map.
 10. Různé – kulturní akce v r.2021 Ladislav Tichý, předseda MP

Vyvěšeno: 30.5.2021
Sňato:

POZVÁNKA na zasedání VH MP