Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 7. 2021

P O Z V Á N K A

Zastupitelstvo obce Lomnička zve všechny občany na veřejné zasedání, které se koná dne 26. 7. 2021 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce, Lomnička č.p.173

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace od Jmk pro SDH na dovybavení výjezdové jednotky SDH Lomnička
4. Spolufinancování rekonstrukce podlahy sokolovny TJ Sokol Lomnička v rámci programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina Národní sportovní agentury
5. Schválení smlouvy o věcném břemeni NM-014330064596/001 YPM
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

Mgr. Helena Součková
starostka

Vyvěšeno: 16.7. 2021
Sňato:

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 26. 7. 2021