Valná hromada obcí Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Předsednictvo Svazku vodovodů  a kanalizací Tišnovsko svolává zasedání řádné
VALNÉ HROMADY obcí Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko,
která se bude konat ve středu 23.listopadu 2021 v 15:00 hod. v obci Předklášteří, společenský sál obecního úřadu.

Program valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti předsednictva za uplynulé období
 3. Schválení investičního příspěvku od obce Čebín, Smlouva č. 2/2021
 4. Schválení investičního příspěvku od města Tišnov, Smlouva č. 3/2021
 5. Schválení investičního příspěvku od města Tišnov, Smlouva č. 5/2021
 6. Schválení investičního příspěvku od města Tišnov, Smlouva č. 6/2021
 7. Schválení Smlouvy č.j. JMK073430/21/OŽP
 8. Schválení rozpočtového opatření č. 1, návrh na změnu rozpočtu v roce 2021
 9. Schválení rozpočtového opatření č. 2, návrh na změnu rozpočtu v roce 2021
 10. Schválení smlouvy o vkladu majetku od obce Vohančice
 11. Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2020
 12. Schválení dodatku č. 16 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací uzavřené s Vodárenskou akciovou společností a.s. Brno
 13. Schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2022
 14. Schválení výše ročního členského příspěvku na jeden hlas od roku 2022
 15. Schválení Zásad financování obnovy, intenzifikace a rozvoje
 16. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2025
 17. Různé

Vyvěšeno: 5.11.2021
Sňato:

Valná hromada obcí Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko