VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE LOMNIČKA

Na dny 23. a 24. září 2022 vyhlásil prezident České republiky volby do zastupitelstev obcí.

Území celé obce Lomnička tvoří jeden volební obvod a pro tento obvod je vytvořen jeden volební okrsek se sídlem v budově OÚ Lomnička, Lomnička 103

Při volbách dne 23. a 24. září 2022 bude do Zastupitelstva obce Lomnička voleno 9 členů.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana petici podepsanou voliči podporující její kandidaturu s uvedením jména, příjmení, data narození a trvalého pobytu

Počet obyvatel obce Lomnička k 1.1.2022 je 579.

Nezávislý kandidát……………………………………………5% tj. 25 podpisů
Sdružení nezávislých kandidátů…………………………7% tj. 41 podpisů

Potřebné počty podpisů pro obec Lomnička dle zákona o volbách a počtu obyvatel k 1.1.2022:

Kandidátní listiny se podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, kterým je Městský úřad Tišnov. Informace o provozní době přebíracího pracoviště jsou uvedeny na webových stránkách města Tišnova, a na webu obce Lomnička

O době a místu konání voleb vydá a zveřejní Obecní úřad Lomnička vyhlášku, ve které budou uvedeny podrobnosti o volbách do Zastupitelstva obce Lomnička

Mgr.Helena Součková
starostka obce

Všeobecné informace k volbám 2022

Informace k volbám

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022