VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a