Valná hromada obcí Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Valná hromada obcí Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko Předsednictvo Svazku vodovodů  a kanalizací Tišnovsko svolává zasedání řádné VALNÉ HROMADY obcí Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, která se bude konat ve středu 23.listopadu 2021 v 15:00 hod. v obci Předklášteří, společenský sál obecního

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a