Veřejná zakázka na realizaci protipovodňových opatření – výsledek

Obec vyhlásila veřejnou zakázku na realizaci protipovodňových opatření. Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému

Veřejná zakázka na realizaci protipovodňových opatření

Obec vyhlásila veřejnou zakázku na realizaci protipovodňových opatření. Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému