Veřejné zasedání zastupitelstva 15.8.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva 15.8.2022  ZÁPIS z 29. veřejné schůze zastupitelstva obce Lomnička konané dne 15.srpna 2022 od 19 hodin v areálu u požární nádrže v Lomničce Přítomni: viz. Prezenční listina Program jednání:1. Zahájení2. Schválení programu3. Schválení Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých činností obecní