Nařízení obce č. 1/2005 o schůdnosti místních komunikací

Zastupitelstvo obce Lomnička schválilo na své schůzi konané dne 19.12.2005 v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: