Protipovodňová opatření obce Lomnička

Cílem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu  a vybudování sítě varovného informačního systému v obci. Projekt (r.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011119) byl podpořen z operačního programu životní prostředí 2014-2020 částkou 972 646,5 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 1 389 495 Kč. Realizace projektu byla zahájena v červenci 2020 a ukončení se předpokládá závěrem roku 2021.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Restaurování kamenného/litinového kříže U studýnky v katastru obce Lomnička

Cílem projektu projektu bylo restaurování kříže nacházejícího se na polní cestě Lomnička – Jamné v místě křížení s dnes již obnovenou polní cestou směr Tišnov. Celkové náklady rekonstrukce byly 96 600 Kč, přičemž Jihomoravský kraj ji podpořil dotací 33 000 Kč.