Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci (rok 2021)

Cílem projektu je komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení v obci za účelem dosažení energetických úspor a zajištění aktuálního standardu bezpečnosti osvětlení místních komunikací. Očekávané způsobilé výdaje projektu jsou 1 568 tis. Kč, přičemž 779 tis. Kč bude kryto z dotace ze státního rozpočtu.

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2021

 

Protipovodňová opatření obce Lomnička (roky 2020 – 2021)

Cílem projektu je zpracování digitálního povodňového plánu  a vybudování sítě varovného informačního systému v obci. Projekt (r.č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011119) byl podpořen z operačního programu životní prostředí 2014-2020 částkou 972 646,5 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 1 389 495 Kč. Realizace projektu byla zahájena v červenci 2020 a ukončení se předpokládá závěrem roku 2021.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Restaurování kamenného/litinového kříže U studýnky v katastru obce Lomnička (rok 2020)

Cílem projektu projektu bylo restaurování kříže nacházejícího se na polní cestě Lomnička – Jamné v místě křížení s dnes již obnovenou polní cestou směr Tišnov. Celkové náklady rekonstrukce byly 96 600 Kč, přičemž Jihomoravský kraj ji podpořil dotací 33 000 Kč.

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice v budově OÚ (rok 2018)

Dotace Jihomoravského kraje byla využity na rekonstrukci stávající požární zbrojnice a na vybudování nové garáže. Při rekonstrukci byly provedeny opravy vnitřních prostor, nové omítky, dveře, podlahy, vyměněna garážová vrata a rekonstruována elektroinstalace. K budově OÚ byla přistavěna dodatečná garáž pro cisternovou automobilovou stříkačku. To vše s celkovými náklady 1 404 tis. Kč, přičemž 755 tis. Kč bylo kryto z dotace Jihomoravského kraje. Přístavba a oprava garáže poskytla SDH bezpečné zabezpečení stávající techniky a také rychlou a bezpečnou akceschopnost jednotky.