Svoz komunálního odpadu660 Kč za osobu nebo objekt
Poplatek za psa100 Kč ročně z jednoho psa
150 Kč ročně za každého dalšího psa

Splatnost poplatků vždy do 31. května daného roku.

Platbu lze uhradit v hotovosti na obecním úřadě,
nebo bezhotovostně na účet obce: 2144809369/0800