Mgr. Helena Součková – starostka
Ing. Petr Tesař – místostarosta
Petr Bárta
Ing. Jiří Borek
Pavel Hrabec
Radek Koumar
Petr Neudecker
Josef Slezák
Petr Špaček

Kontrolní výbor

Petr Špaček – předseda
Miroslava Maloňová
Petr Neudecker

Finanční výbor

Ing. Jiří Borek – předseda
Mgr. Gabriela Nováková
Ing. Vladislav Horký