Odesílatel

Ministerstvo zemědělství
ID: yphaax8 · IČ: 00020478 · Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, CZ · (Spisová aplikace)

Předmět

Opatření obecné povahy

Doručenka

dnes 16:26
ID: 770037901 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

dnes 16:11
EV0: Datová zpráva byla podána.
dnes 16:11
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
dnes 16:26
EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
70577077231477936323684150090713814439
Datum a čas razítka
03. 04. 2020 16:11:41
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 6
Platnost od
19. 09. 2019 12:50:24
Platnost do
27. 10. 2025 11:50:24
Sériové číslo
01 40 71 47

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

PDF · 1,36 MB
PDF · 1,36 MB
DOC · 287 kB
PDF · 259,24 kB

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: 17110/2020-MZE-16212
Naše spisová značka: 14LH9964/2020-16212
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

POMOCNÉ ÚDAJE (K RUKÁM, JMÉNO ODESÍLATELE)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne
Přidat jméno odesílatele: Ne

Zmocnění

Právní předpis číslo: -- Rok: -- §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.

❮ Zpět na seznam