Odesílatel

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
ID: 58iit2q · IČ: 49457004 · nám. Míru 111, 66601 Tišnov, CZ · (Pověřená osoba)

Předmět

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2019.

Doručenka

05. 05. 2020 13:37
ID: 779105251 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

30. 04. 2020 10:20
EV0: Datová zpráva byla podána.
30. 04. 2020 10:20
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
05. 05. 2020 13:37
EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
82501087694109758914472832172355418372
Datum a čas razítka
30. 04. 2020 10:20:16
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 5
Platnost od
19. 09. 2019 12:49:10
Platnost do
27. 10. 2025 11:49:10
Sériové číslo
01 40 71 46

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

JPG · 335,31 kB
PDF · 743,21 kB
PDF · 781,78 kB
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

POMOCNÉ ÚDAJE (K RUKÁM, JMÉNO ODESÍLATELE)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Přidat jméno odesílatele: Ne

Zmocnění

Právní předpis číslo: -- Rok: -- §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: --
Naše spisová značka: --
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.

❮ Zpět na seznam